نويسندگان
آخرين مطالب
لینک دوستان

 روزی از دانشمندی ریاضی‌دان ، درباره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت : 

اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند، نمره یک می‌دهیم: ۱

اگر دارای زیبائی هم باشند یک صفر جلوی عدد یک می‌گذاریم: ۱۰

اگر پول هم داشته باشند دو تا صفرجلوی عدد یک می‌گذاریم: ۱۰۰

اگردارای اصل ونسب هم باشند سه تا صفرجلوی عدد یک می‌گذاریم: ۱۰۰۰

ولی اگر زمانی عدد ۱ رفت (اخلاق)؛ چیزی به جز صفر باقی نمی‌ماند: ۰۰۰

و صفر هم به تنهائی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد.

یاد بیت زیر افتادم:


چون به عدد یک تویی من همه ی صفرها

آنچه که معنی دهد قامت دلجوی توست

Once a scientist, mathematicianasked about humanityin reply, said:

If a woman or a man with morals, they will score a 1.

If you are having a lovely time put a zero in front of a number: 10

If you have money put two Sfrjlvy a number: 100

Agrdaray Vnsb there are essentially three number one present Sfrjlvy: 1000

But when he went to the number 1 (ethics) can not hold anything except zero: 000

And zero is not alone and that people do not have any value.

I remember the following verse:


'Cause you're my number one all zeros

What does that mean stature is affable
برچسب‌ها:
[ سه شنبه 16 مهر 1392برچسب:, ] [ 17 ] [ مناقبی ]
درباره وبلاگ

این جانب مناقبی دبیر ریاضی این وب سابت را جهت تعامل و برقراری ارتباط دوستانه با سایر دبیران ریاضی ودانش اموزان در مورد ریاضییات و..... ایجاد نموده ام . امید است با نظرات سازنده خود ما را در این راه یاری نمایید.
موضوعات وب